X
تبلیغات
زولا

گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

مراحل اجرای سازه های فلزی و بتنی ۲

 

 

مراحل اجرای سازه های فلزی و بتنی قسمت دوم ( برای مطالعه قسمت اول اینجا کلیک کنید ) 

 

  

فصل ششم :
بتن ریزی فنداسیون:
روشهای زیادی وجود داردتا در پروژه های بزرگ هم از لحاظ اقتصادی پروژه بهینه باشد و هم از لحاظ علمی ،با تمام قوانین اجرا شود که این موارد در بتن سازی وبتن ریزی می تواند شامل مواردی باشند ازجمله :
اول اینکه ،در پروژه های بزرگ احتیاج به شن وماسه داریم که اگرمعدنی از شن وماسه داشته باشیم هم از لحاظ زمانی هم ازلحاظ اقتصادی به صرفه تر خواهد بود که با راه اندازی معدن وتولید شن وماسه وحمل مصالح تولید شده به کارگاه میتوانیم گامی مثبت دراجرای پروژه های بتنی انجام دهیم چرا که شن وماسه از ملزومات اصلی کارهای بتنی می باشد.سپس باتهیه سیمانهای لازم برای اجرا وحمل آن به کارگاه و کنترل کمی وکیفی وانبار کردن سیمان درکارگاه در شرایط مناسب ، چرا که باید از مصرف سیمانهای فاسد خودداری کرد.یکی از ملزومات دیگر بتن ،آب می باشد که میتوان پس ازتأمین آب وایجادمخزن مناسب برای ذخیره کردن آن به مقدار کافی اقدام نمائیم.پس از انجام این مراحل ،میتوانیم با انجام دادن آزمایشهایی برای بدست آوردن بتنی عالی اقدام نمائیم .که در زیر تعدادی از آنهانام برده شده است:
1- تعیین نسبتهای اختلاط برای دستیابی به بتن مورد نظر.
2- برداشت مصالح مطابق نسبتهای تعیین شده و اختلاط آنها بنحو مطلوب.
3- کنترل کیفیت بتن در مراحل مختلف. 

  

از آزمایشهای دیگر می توان موارد زیر را نام برد:
1ـ تعیین میزان کارائی بتن توسط آزمایش اسلامپ.
2ـ تعیین ومشخص کردن مقدار آب اختلاط بتن برحسب اندازه تاحداکثردانه ها وشکل دانه ها ونوع دانه بندی ومقدار حباب هوا ومیزان اسلامپ .
3ـ تعیین نسبت،آب به سیمان که دراین مرحله می بایست دو ضابطه را در نظر گرفت:
الف) مقاومت که در اصل می بایست از مقاومت میانگین نمونه استوانه ای استفاده شود.                         
ب) میزان اسلامپ و یا وارفتگی ویا کارائی بتن با توجه به آزمایش اسلامپ.                                     4ـ تعیین مقدار سیمان که با توجه به نسبت وزنی آب به سیمان از گام سوم ومقدارآب ازگام دوم و مقدار وزنی سیمان از رابطه( 1) بدست می آید.
نسبت آب به سیمان    = وزن سیمان  /  وزن آب
5ـ تعیین وزن شن که بر حسب حداکثر اندازه دانه هاو جدول نرمی ماسه ها،بهترین حجم شن درواحد حجم بتن در جداولی که موجود می باشدبدست می آید.
6 ـ تعیین وزن مخصوص بتن تازه که با توجه به حداکثر اندازه دانه ها، وزن مخصوص بتن تازه و به عبارت دیگر وزن یک متر مکعب بتن بدست می آید.
7ـ تعیین وزن ماسه که از کم کردن وزن مخصوص از وزن شن و وزن سیمان و وزن آب بدست می آید.
اختلاط بتن :
برای اختلاط بتن در صورتی که حجم بتن لازم کم باشد از بتونیرهای کوچک مکانیکی (mixer) با ظرفیتهای کم تاحدود  500litوبرای جاهایی  که حجم بتن لازم متوسط باشد از بتونیرهای با ظرفیت بیشتر بین 500 تا 1000 لیتر استفاده کرد و در بتن ریزهای حجیم از مخلوط کنهای بزرگتر استفاده می شود.باید دانست که در بتن ریزیهایی کم نسبت اختلاط به صورت حجمی میباشد که نمونه بارز آن در کارهای کوچک دیده می شود که با بیل دستی با پیمانه های مخصوص انجام میگیرد.ولی دربتن ریزیهای حجیم  نسبت اختلاط وزنی میباشد. و حسن این روش وزنی دقت وسرعت آن است.پس از وزن کردن مصالح ،مصالح را توسط تسمه نقاله یا لودر یا دراگلاین یا در کارهای خیلی کوچک با بیل های دستی درون جام ریخته می شود.آب لازم نیز توسط شلنگ به طور جداگانه درون جام هدایت می گردد که مقدار آن نیز توسط دستگاه تنظیم می گردد و در کارهای کوچک توسط پیمانه های کوچک آب اضافه می گردد که مقدار آن نیز توسط  کاربر دستگاه تنظیم می گردد.بعد اضافه کردن مصالح لازم  اختلاط صورت می گیرد که زمان آن نیزمی بایست طبق استاندارد های مختلف صورت گیرد ولی در مواقعی به علت کارآِِ یی کم مخلوط کن این زمان تغییر می کند.
ویبره کردن بتن:
از اساسی ترین مسائل مهم اجرایی در بتن ریزی ویبره کردن بتن است که در صورت عدم رعایت آن حبابهای هوا داخل بتن مانده و سبب پوکی و از دست دادن
مقاومت بتن می گردد ، همچنن ممکن است باعث یخ زدگی در بتن نیز بشود . بدین لحاظ هنگام بتن ریزی به روش های مختلف عمل ویبره بتن انجام می گردد. امروزه اکثراً از ویبراتورهای برقی، بنزینی یا دیزلی استفاده می شود ویبراتور مورد استفاده در این کارگاه شامل یک موتور بنزینی با یک شلنگ ویبره که قسمت سر آن فلزی است. در هر لایه از بتن ریزی سر شلنگ را داخل بتن قرار داده و به آرامی اجازه می دهیم توسط سنگینی و لرزش خود ویبراتور به داخل بتن فرو رود. ویبراتور باید در فواصل مناسب در بتن فرو برده شود و در هر مرحله فقط تا جایی مقداری شیره بتن شروع به بیرون آمدن می کند که مشخص می شود که تمام هوای بتن خارج شده است و ویبره کامل است.
نگهداشتن بیش از اندازه ویبراتور داخل بتن باعث جدا شدن دانه ها و شیره بتن از یکدیگر می گردد دانه های درشت بتن در زیر دانه های ریز و شیره بتن در بالا قرار گرفته و باعث ضعف بتن می شود در گوشه های پی ها و در مجاورت آرماتور ها بایستی دقت کافی می شد که ویبره کامل انجام گیرد چون معمولاً این محلها بتن جا نیفتاده و بعضاً خالی می مانند در نتیجه از درگیری بتن و فولاد کاسته می شود و این دو با هم خوب کار نمی کنند.
از جمله نکاتی که در حین عملیات بتن ریزی باید دقت گردد ، جلوگیری از اضافه کردن آب به بتن داخل تراک میکسر است که باعث به هم خوردن نسبت آب به سیمان بتن و بعضاً از دست دادن چسبندگی آن می گردد.
همچنین از تخلیه سریع بتن که باعث به هم خوردن آرماتورها و قالب بندی می گردد و مهمتر از آن سبب جدا شدن دانه های بتن از یکدیگر می شود نیز باید جلوگیری شود.
از انواع مخلوط کنها (mixer) می توان نمونه های زیر را نام برد:
1. مخلوط کن با جام دوار   2. مخلوط کن با جام ثابت 3.کامیونهای مخلوط کن
بتن  مورد   نیاز ما  در  این  قسمت توسط مخلوط کن با جام دوار و  با کمک و با بالابر  انجام شد . در بتن ریزی با استفاده از (chalk  line) که با دوربین نقشه برداری  تراز یابی می شود سعی می شود که سطح بتن را صاف و همتراز کنیم.
- سیمان تهیه شده از کارخانه سیمان اصفهان  می باشد و از نوع تیپ یک می باشد.
در این سا زه حجم بتن فنداسیونm³200و قالب ندی فنداسیون ²m 250 می باشد.
برای ساخت بتن از پیمانه ها و مواد زیر استفاده می کنیم :
1گاری شن  درشت دانه(بادامی)
1 گاری ماسه (شکسته)
1گاری ماسه شسته
1گاری سیمان
4سطل آب
- در این سازه
عیار بتن فنداسیون 300 کیلو گرم بر متر مکعب
عیار بتن سقف 400 کیلو گرم بر متر مکعب
عیار بتن ستون  350 کیلو گرم بر متر مکعب
عیاربتن مگر 150 کیلو گرم بر متر مکعب
مقاومت فشاری نمونه استوانه ای 28 روزه Cm² kg/ 210 می باشد .
و  مقاومت فشاری نمونه ای مکعبی 28 روزه kg/cm² 252 می باشد .
 فصل هفتم :
ستونها:
برای اجرای ستونها ،دیوارها وسایر اعضای قائم که انتقال بار از طریق آنها صورت می گیرد تقدم وتاخرمراحل اجرائی وکنترلها به شرح زیر می باشد:
ابتدا با کنترل کردن محورها وبا تأثیر کنترل ،اجازه برای آرماتوربندی داده می شود ،بعد با کنترل شکل و بویژه اجزای تشکیل دهنده شبکه آرماتورعرضی ،قطر یا طول ،تعداد و پاکیزگی میلگردها (نوع آنها در موقع تحویل کنترل شده) از داشتن این موارد اطمینان حاصل می کنیم.سپس با انجام قالب بندی وتثبیت موقعیت قالب وتثبیت موقعیت قفسه آرماتور توسط فاصله نگهدارها،عملیات قالبندی را به اتمام  میرسانیم وبعد از این موارد با کنترل  شکل ابعاد موقعیت و کیفیت سطوح، آب بندی درزها، استحکام و پایداری شکل قالب و اجزای نگهدارنده آن و چگونگی تثبیت قفسه آرماتور نسبت به قالب ودادن اجازه بتن ریزی ، مشروط به آمادگی و کنترل آمادگی بتن ریزی مطابق «برگ اجازه بتن ریزی» و در صورت مهیا بودن مصالح (به مقدار لازم که تمام شدن آنها باعث توقف کار نشود) ، مقدمات را برای انجام بتن ریزی آماده می کنیم.البته قبل از این مورد باید وسایل و تجهیزات برداشت،مشخص بودن نسبتهای اختلاط ،آماده بودن وسایل اختلاط ،حمل، ریختن ، جا دادن و متراکم کردن وبالاخره آماده بودن امکانات برای بتن ریزی و کنترل کیفیت بتن و نمونه برداری ،ساختن و نگهداری آزمونه و آزمایش آنهاو امکانات عمل آوردن بتن ریخته شده را آماده می کنیم .بعد از این موارد بتن ریزی آغاز شده وکنترلهای کیفی لازم نیزدرهنگام بتن ریزی بر روی آن انجام  می شود. سپس بعد از گرفتن بتن برای باز کردن قالبها اجازه گرفته شده که باید تأئید ناظر صورت گردد . بررسی و کنترل سطوح قالب  برداری شده بلافاصله پس از جدا کردن قالب از سطوح و دادن اجازه عمل آوردن بتن و ارائه طریقی برای رفع  نقایص احتمالی را مدنظر قرار می دهیم .این موارد ذکر شده در بالا یک روندکلی تئوری شده از مراحل زدن یک ستون می باشد که این تئوری یک تئوری عملی است که در کارگاه این موارد تئوری و عملی دیده می شود .
- اجرای ستونها در کارگاه :
پس از اتمام بتن ریزی پی ومراقبت از آن وکسب نتایج خوب درمقاومت فشاری نمونه های آزمایشی بتن پی می توان عملیات ستون ریزی را شروع کرد که شامل چهار مرحله زیر است :
1. آرماتوربندی ستونها
2. قالب بندی ستونها
3. بتن ریزی ستونها
4. باز کردن قالبها ومراقبت و عمل آوردن بتن ستونها.
- آرماتوربندی ستونها :
میزان و شماره میلگرد های لازم را با استفاده از نقشه های استراکچر بدست می آوریم پس از قطع میلگردهابا احتساب مقادیر اضافه در سقف و انتظار ستونها بالا وover lab   میلگردهای ریشه ای موجود اقدام به بستن میلگرد های ستون به تنگها با مفتولهای سیمی نموده ودر حین بستن ستونها باید ستونهایی که در یک امتداد قرار دارند نیز از نظر آرماتور بندی (قبل از بتن ریزی) نیز در یک امتداد باشند که می توان با استفاده از ریسمان و یا چشم ویا دوربین  نقشه برداری این عمل را انجام داد .در زیر می توان به چند نکته غلط رایج در کار گاهها اشاره کرد :
1ـ از کج کردن میلگردهای ستونها در ابتدای پی به دلیل اشتباه درآکس ستونها جدا باید خودداری کرد .
2ـ از بالا رفتن از ستونها و استفاده به عنوان نردبان خوداری شود زیرا باعث بهم خوردن تنگها و کج شدن میلگرد و همچنین کثیف شدن آنها می شود.
3ـ آرایش میلگردهای داخل ستونها و آرایش تنگها حفظ شود واز تغییر شماره میلگردها و آرایش آن بدون اجازه از ناظر ساختمان خودداری شود.

- قالبندی ستونها:
یکی از مهمترین بخش بتون ریزی قالبندی آن است زیرا هم ازنظرشکل وقیافه ستون وهم از نظر راحتی در اجرا به قالب ستون بستگی دارد.قالبها بر دونوع چوبی ویا فلزی می باشندکه قالبهای چوبی بیشتر برای ریختن قالبهای درون دیوار به کاربرده می شودو برای ریختن ستونها بیشتر از قالبهای فلزی استفاده می شود زیرا سطحی صافتر وجاذب آب نیستند.
قبل از اجرای قالبها ، ابتدا سطوح داخلی قالبها را با مخلوطی از روغن سوخته و گازوئیل آغشته نموده تا در حین بتن ریزی از چسبیدن بتن به قالبها جلوگیری شود ودر هنگام قالب برداری به مشکلی برنخوریم . بعد از این مرحله اقدام به بستن قالبها می کنیم که به شرح زیر می باشد:
پس از انتخاب نوع قالب و ابعاد آن ونصب قالب باید قالب ستون را از نظر عمود بودن نسبت به افق کنترل کنیم که می توان این کار را با شاقول ویا دوربین نقشه برداری کنترل کرد.
ضمنا پیچیدگی ستون در صفحه افق نیز باید مطابق نقشه استراکچرباشد ودر صورت نبودن دستور العمل خاص در راستای دیوارهای اطراف اجرا می شود. پس از کنترل جایگاه قالب وتنظیم کردن آرماتور ها در داخل قالب (از نظر وسط بودن) نوبت به محکم کردن ستون توسط تیرهای چوبی و در صورت نیاز استفاده از ملات گچ است معمولا قالبندی ستونها یک هفته بعد از بتن ریزی پی ویا سقف زیرین انجام می شود.
نکته: در بتن ریزی ستونها باید از پرتاب بتن و سقوط از بالای قالب به ته قالب که باعث جدا شدن مواد سازنده بتن وناهمگنی مخلوط میشود خودداری کرد.
نکته:
برای آرماتور باید حداقل پوشش بتنی مندرج در زیر رعایت شود:
- پله ها 7.5سانتی متر
- تیرها و ستونها 3.8 سانتی متر
- دالها و دیوارها و تیرچها 1.9 سانتی متر
- در انتهای غیر پیوسته اعضا 6.5 سانتی متر
- بتن ریزی ستونها :
پس از قالبندی ستونها نوبت به بتن ریزی ستونها می شود که نوع بتن وعیار آن توسط مهندس ناظر ابلاغ و توسط پیمانکار اجرا میشود. بهترین زمان ریختن ستونها صبحها وتا قبل از ظهر است زیرا تا شب فرصت کافی برای سفت شدن بتن و عدم برخورد با سرمای زمستان در شبهای زمستان است.پس از ریختن حدود 1/3 حجم بتن ستونها توسط دستگاه ویبراتور لرزانده شده واین عمل تا اتمام بتن ریزی 3 تا4 بار تکرار میشود. ضمنا بهتر است قبل از عملیات بتن ریزی تعداد دوغاب سیمان نسبتا غلیظ (حدود یک سطل) در قالب ریخته شود تا باعث بهتر  شدن اتصال ستون با بتن زیرین شود.
چند نکته زیر می تواند در بتن ریزی ستونها مؤ ثر باشدو در استحکام ستونها اثر بگذارد :
1ـ حتی الامکان باید بتن داخل سطح ریخته شود در صورت عدم امکان بایدبتن داخل سطل ریخته شود واز بالای لب ستون به آرامی داخل آن هدایت شود .
2ـ از تکان دادن آرماتورها به منظور ویبره شدن بتن ستونهاخودداری شود.
3ـ در صورت نبودن ویبراتور می توان با وارد کردن ضربات تک چکش لاستیکی عمل لرزاندن را انجام داد.
- باز کردن قالب ومراقبت از  بتن:
پس از سفت شدن بتن ستونها که در تابستان در حدود 24ساعت و در زمستان در حدود 36 ساعت است به آرامی و با احتیاط قالبها را باز کرده وسطح ستون را با گونی پوشانیده و آن را تا 3 الی 4 روز مرطوب نگه می داریم.
در صورت کوتاه بودن قالب ستونها ویا بلند بودن ستونها (از جمله ستونهای مدارس و مساجد و اما کن دولتی) یک روز پس از بتن ریزی کمی قالب ستون را آزاد ویا شل می کنیم و به مقدار ارتفاع لازم ازسطح زمین بلند می کنیم و دوباره قالب را محکم کرده و پس از ریختن دوقاب سیمان عملیات بتن ریزی را تکرار می کنیم.
نکته اساسی اینکه : تا زمانی که بتن درون قالب است احتیاجی به آب دادن ومرطوب نگه داشتن ستون نمی باشدودیگر اینکه در فصلهای سرد سال از جمله زمستان و یخبندان در هنگام شبها مقداری آتش درفاصله مناسب از ستونها روشن کرد تا از یخ زدن آن جلوگیری شود.
حجم بتن ریزی ستو نهای همکف و زیر زمین ³m  30.62می باشد .
 فصل هشتم :
قالبندی تیرها و سقف:
توضیحات تئوری : قالبندی نیز شرایط خاص خود را دارا می باشدوباتوجه به شرایط و مصالح موجود ،شرح تئوری در این مورد را در زیر می دهم:
ابتدا باید با تدارکات مصالح قالب و داربست ها بسته به جنسی که طراح تعیین کرده است،آنها را به کارگاه انتقال دهیم، سپس در کارگاه با تحویل گرفتن آنها و کنترل کمی وکیفی آنها وانبار کردن صحیح قالبها در کارگاه آنها را آماده برای قالبندی می کنیم .
بعد از این موارد شروع به ساختن قالبها با توجه به موارد خواسته شده طبق نقشه می نمائیم ،نظافت وبهسازی قالبها وهمچنین قالبهای کار کرده از قبل نیز از نکات بسیار مهم می باشد بعد از این موارد اقدام به انبار کردن قالبهای آماده وشمع ها می کنیم که این امر نیز خصوصیات خاص خود را دارا  می باشد ،سپس بازدن داربست های فلزی یا چوبی مورد نظر اقدام به کارگیری قالبها می نمائیم .
باز کردن قالبها ، پس از انجام بتن ریزی تیرها و سقف و کنترل وحصول اطمینان از آماده بودن شرایط برای قالب برداری اقدام به جدا کردن قالبها از سطوح بتن به آرامی نموده و دقت می نمائیم بدون ضربه زدن و لطمه وارد کردن به سطوح این کار را انجام دهیم.
پس از این مراحل با حمل قطعات به انبار ، اقدام به تمیز کردن قالبها وشمع ها برای استفاده کردن مجدد می نمائیم .شمع های چوبی زیر تیر ها به دوبل گذاشته می شوند البته باید این قالبها همتراز باشند تا هیچگونه برآمدگی در سطح بتن ایجادنگردد.و همچنین گذاشتن و انبار کردن بلوکها در قسمتهای مختلف زمین
برای راحتی کار انجام می گیرد.

 


- شرح قالبندی تیرها وسقف در کار گاه :
سقفی که در کارگاه در آینده اجرا خواهد شداز نوع سقف تیرچه بلوک(تیرچه در جا) می باشد وقالبندی آن همراه با قالبندی تیرها انجام می گیردو مراحل قالبندی به صوررت زیر خواهد بود :
قبل از هر چیز ابتدا باید مصالح مورد نیاز از قبیل تیرچه وبلوک و شمعها و تخته ها باید تهیه گردیده شود وبه صورت مناسب در قسمتهای مختلف کارگاه گذاشته شود تا برای استفاده و کار کردن به راحتی و سهولت امکان حمل در کمترین زمان وجودداشته باشد . قبل از هر چیز و هر کار ابتدا باید مشخصات تیرچه ها (اندازه)مورد نیاز را از نقشه های استراکچر در  آورده بدین صورت که طول آزاد دهانه تیررا مشخص کرده وبه مقدار نصف عرض دوشناژ بار بر به آن اضافه می کنیم. و بعد از تهیه تیرچه و یا ساخت تیرچه باید به صورت مناسب انبار شود وسطح زیر تیرچه هاباید صاف باشدضمناً می توان در کارها و پروژه های بزرگ تیرچه را درمحل کارگاه ساخت وپس از تأ ئید مهندس ناظر آن را قالب گیری کرد.بعداز آوردن تیرچه ها باید مشخصات تیرچه های ساخته شده را با جداول مهندسی تیرچه ها مقایسه کرد که این مشخصات با توجه به طولهای مختلف وبارهای دهنه فرق می کند.
مراحل کلی تیر ریزی وسقف به صورت زیر می باشد:
1ـقالب بندی
2ـ آرماتورگذاری
3ـ تیرریزی وشمع گذاری
4ـ بتن ریزی وقالب برداری وبرداشتن قالبها
که در زیر به تشریح موارد فوق خواهیم پرداخت:
5
ـ قالب بندی:
بعد از اینکه شمعها وتخته ها وموادو مصالح مورد نیاز آماده شد شروع به قالبندی می کنیم که بدین صورت می باشد:
الف) ساختن اسکلت بندی قالبهای شناژها:بدین صورت که ابتدا بر روی زمین چوب ها وشمعها را به هم وصل کرده وتوسط تخته ومیخ و بعد آنرا بلند کرده وطبق علامت هایی که از قبل در ستون ها در تراز افقی مساوی و به ارتفاع دلخواه تا کف حک شده است تنظیم کرده و پس از سیمان کنی  تخته ها را کامل و ارتفاع شمعها وقالبها را تنظیم و سپس محکم می کنیم.
ضمناً قبل از کار کردن تخته ها باید به روغن وگازوئیل آغشته شود تابه سطح بتنی نچسبد و در موقع جدا کردن به راحتی کنده شود .
ب) کوبیدن تخته ها روی قالبها : بعد از اینکه اسکلت قالبندی و قالب شناژ ها مشخص و شیلنگ تراز دقیقاً کار گذاشته شد نوبت به کوبیدن تخته ها میشود که البته قبل از کو بیدن تخته ها باید آنها را در داخل روغن سوخته قرار دهیم تا از خراب شدن وپوسیده شدن تخته وچسبیدن به بتن جلوگیری شود وسپس با میخ تخته ها را به اسکلتهای چوبی متصل می کند .
نکته قابل توجه اینکه از شمعهای راست وبا ضخامت مناسب انتخاب شود و در هنگام قرار دادن وتکمیل شمع ها باید سطح زیرین شمع کاملا سفت ومحکم باشد.
. قالب بندی شناز ها و تیر های سقف زیر زمین در این سازه   m² 22.15 می باشد.
-آرماتور بندی شناژها:
بعد ازاینکه تخته هارا روی اسکلت متصل کرده و قالبها محکم واستوارشدند آرماتور بندی    شناژ ها را طبق نقشه های استراکچر شروع می کنیم  .بدین صورت که ابتدا میلگردهای مورد نیاز را فراهم کرده و برش داده و طبق نقشه ها خم می کنیم و آرماتور بندی شناژ ها در همان بالا انجام میشود بدین صورت که در همان بالا تخته ای را به میلگرد انتظار وصل می کنیم و خرکی درست می کنیم و آرماتور ها را روی آن گذاشته و خاموتها را به میلگردهای اصلی شناژها و تیر ها وصل  می کنیم و پس ازاتمام آرماتور بندی شناژ های حاصل را برروی کرسی خود قرار می دهیم وبرای اجرای دالهای بتنی نیز به همین قرار است .

-  قالبندی تیرها و سقف
ـ تیرریزی و شمع گذاری :
• پس از تکمیل قالبهای زیرین نوبت به گذاشتن تیرچه ها در روی شناژها وبر روی قالبهای نصب شده از قبل است که برای قرار دادن تیرچه دو سر آن را به اندازه قرار گرفتن در شناژها از بتن خالی کرده(لخت می کنیم) و سر میلگردهای اصلی تیرچه بر روی میلگردهای تحتانی تیرها قرار می دهیم ,البته در مورد تیرچه درجا چنین کاری لازم نیست. با قرار دادن یک بلوک سیمانی یا سفالی  فاصله تیرچه هارا تنظیم کرده و پس ازقرار دادن کلیه تیرچه های سقف نوبت به اضافه کردن شمعها وتیرهای چوبی کمکی زیر تیرچه به منظور حمل وزن تیرچه در مواقع بتن ریزی است وبه فاصله 1متر از هر شناژ ویکدیگر عمود بر سر تیرچه هاقرار داده می شود و محکم می شود سپس بلوکها را تکمیل کرده ونکته اینکه درابتدای شناژها ورابطه ها باید از بلوکهای درب گچی استفاده کرد تا ازنفوذ بتن به داخل بلوکها جلوگیری شود . سپس نوبت به بستن میلگردهای تقویتی ممان  منفی شده وپس از تکمیل موارد فوق از آرماتور های حرارتی در جهت راستای تیرچه وعمود برتیرچه به منظور جلوگیری از تر ک خوردگی بتن پس از خشک شدن استفاده می کنیم.- بتن ریزی وقالب گذاری اطراف وبرداشت آنها:
پس از تکمیل کلیه آرماتورها سقفها نوبت به بستن قالبهای اطراف سقف میرسد که برای این کار از وصل کردن تخته های نازک 15 سانتیمتری به یکدیگرو قرار دادن آنها برای قالبهای کف سقف سپس پس از گذاشتن یک لاشه سنگ در مابین قالب یا شناژها اطراف با سیم اسکوپ محکم بسته می شود.
حال پروژه آماده بتن ریزی سقف است وطبق نظر ناظر ساختمان به دو روش ریختن با پمپ ویا به روش دستی (خلاطه) انجام می گیرد. تجربه نشان می دهد که ریختن بتن به روش دستی از نظر کیفیت بتن بهتری را بعمل می آورد زیرا بتن بلافاصله پس از ساخت در محل خود ریخته می شود و بتن کارایی کمتری نسبت به پمپ دارد .پس از ریختن بتن سقف و انجام آزمایش اسلامپ ومقاومت فشاری (مکعب) و ویبره کردن سقف علی الخصوص در قسمتهای شناژها و تیرچه ها وپهن کردن و صاف کردن بتن دیگر کار از نظر بتن ریزی به اتمام میرسد وپس از گذشت یک روز می توان قالبها را باز کرده وتا یک هفته ازبتن مراقبت به عمل آورد.
اجرای دیوارها وتیغه کاریها:
دیوارهای موجود در ساختمان تنها دیوارهای جدا کننده اند.
این دیوارها در اطراف سازه به ضخامت 25س تشکیل شده از 2 آجر سفالی 10س + یونولیت 5س وجدا کننده های داخلی به ضخامت 15س  و توسط نبشی نمره 6 به سازه اصلی کلاف شده است.
آجر به کاربرده شده در ساختمان باید خصوصیات زیر را دارا باشد:
1ـ  از نظر شکل وابعاد قالب متناسب وصاف وهموار باشد.
2ـ قابلیت چسبیدن به ملات کاربردی را داشته باشد.
3ـ مصالح آجر نباید از جنس مصالح نمک دار باشد زیرا پس از خشکشدن باعث شوره زدن آجر وسرایت کردن به سطح نمای آجر می شود.
نحوه اجرای دیوارهابا ملات سیمان به طرح زیر میباشد:پس از یافتن محل دیوارها بر روی محل احداث (طبق نقشه معماری) شروع به ریسمان کشی کرده وپس از تهیه ملات سیمان با عیار حدود150  کیلوگرم بر متر مکعب شروع به آجر کاری می کنیم ضمنا باید قبل از شروع به کارآجرهای مربوطه را مرطوب نموده تا  باعث بهتر چسبیدن ملات به آجر شود پس از اجرای دو یا سه رگ از آجر اقدام بر نصب چند میله راست (شمشه) کرده و با شاقول از قائم بودن آن اطمینان حاصل میکنیم سپس با بستن ریسمان به این دوشمشه آجرکاری را ادامه می دهیم درصورت قوس دار بودن دیوارپس ازمشخص کردن محور قوس وسپس با بستن یک ریسمان به طول ثابت می توان با چرخاندن ریسمان آجر چینی را ادامه داد. در اجرای دیوارها اعم از  15و16 سانتیمتری پس از اجرای هر 10رگ دیوار را به دوغاب سیمان آغشته می کنند تا باعث بهتر چسبیدن آجرها به ملاتها و ظاهر یکسان آجر شود. برای اجرای دیوارها وتیغه ها از آجرهایی با جنس و مقاومت وشکلها گوناگون استفاده می شود. که می توان آجر سوفال  (بلوک سوفالی)،آجر لیفتون،تیغه های گچی (آجرهای گچی)وجدا کننده های FRP که جدیداً در صنعت ساختمان رواج یافته است استفاده کرد.  که در ساختمان با توجه به محاسبات محاسب ونظریک از مصالح برای اجرای هر دیوار انتخاب و اجرا می شود. معمولا در کارهای ساختمانی بلوک سوفالی به دلیل سبک بودن و بزرگتر بودن ابعاد وعایق صوتی وحرارتی(بدلیل وجود سوراخهادر وسط بلوک) در ساختمانها رواج و استقبال بیشتری داشته که می توان برای جدا کردن فضاهایی از قبیل راهروها واطاقها کرد. و نوع دیگری از آجر که در ساختمان رواج یافته است آجر لیفتون است که به منظور اجرای طاق ضربی وتیغه کاری نما به دلیل وزن بسیار کم آن رواج دارد که معمولا با ملات گچ وبه ضخامت حدود 5-7cm است نکته قابل توجه در اجرای دیوارها با ملات سیمان اینکه پس از اجرای آن باید تا حدود 2 روز دیواررا مرطوب نگه داشت تا ملات به خوبی با آجر متصل شود. اجرای دیوار کشی می تواندبعدازحدود 3 هفته از ریختن بتون سقفها ویا پی در طبقات اجرا شود .

درزهای بتن:
درزهای اجرایی:
 تعداد درزهای اجرایی باید در کمترین حد لازم برای انجام کار انتخاب شود ، در تعیین موقعیت درزهای اجرایی باید دقت کافی بعمل آید. تیپ درزهای اجرایی و موقعیت آنها بسته به اهمیت کار باید در نقشه ها منعکس یا در کارگاه به وسیله دستگاه نظارت تعیین شود ، در هرحال تعیین موقعیت درزهای اجرایی را نباید به زمانی دلخواه از قبیل پایان روز کار موکول کرد.
در درزهای اجرایی باید سطح بتون را تمیز کرد و دوغاب خشک شده را از روی آن زدود درزهای اجرایی را باید در مقاطعی پیش بینی کرد که در آنها تلاشها و بویژه نیرو های برشی کمترین مقدار را دارند در صورت لزوم برای انتقال نیرو های برشی و سایر تلاشها در محل درزهای اجرایی باید پیش بینی های لازم بعمل آید.
برای تامین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی را خشن ساخت و سپس لایه بعد را ریخت ، باید تمامی سطوح درزهای اجرایی را قبل از بتن ریزی جدید به صورت اشباع با سطح خشک در آورد.
درزهای اجرایی نباید بدون شکل باشند بلکه باید امتدادی عمود بر امتداد تنشهای عمود بر سطح داشته باشند ، از ایجاد درزهای بزرگ اجرایی باید خود داری کرد و درزهای لازم را بصورت پلکانی یا سطوح شکسته در نظر گرفت .
ایجاد درزهای اجرایی قائم ، باید با قالبهای مناسب انجام شود.
ایجاد درزهای اجرایی کفها باید در ثلث میانی دهانه دالها و تیرهای اصلی و فرعی قرار گیرد.
در تیرهای اصلی فاصله هر درز اجرایی تا تیر فرعی متقاطع ، با آنها نباید از دو برابر عرض تیر فرعی کمتر باشند.
تیرها یا دالهای متکی بر ستونها یا دیوارها را تا زمانی که این اعضای قائم حالت خمیری دارند نباید بتون ریزی کرد.
بتون تیرها و سر ستونها را باید به صورت یکپارچه با بتون دال ریخت مگر آنکه خلاف آن در نقشه ها یا دفترچه مشخصات تصریح شده باشد.
درزهای انبساط:
در صورتی که طول یا عرض ساختمان از 25 متر در مناطق خشک یا 35 متر در مناطق معتدل یا 50 متر در مناطق مرطوب تجاوز کند اجرای درز انبساط در آن الزامی است این درز باید در محل یا محلهایی در نظر گرفته شود که فاصله بین هر دو درز متوالی از مقادیر فوق تجاوز نکند ، درز انبساط باید هم در شالوده و هم در سازه اجرا شود.
حد اقل درز  انقطاع برابر با αL(T) میباشد ،در این رابطه α ضریب انبساط حرارتی بتون است که برابر با   درجه سانتیگراد در نظر گرفته میشود . L  فاصله بین دو درز انقطاع متوالی و T تفاوت بین حداقل و حداکثر دمای سالیانه منطقه می باشد ، در صورتی که آمار قابل قبول مورد نیاز برایT وجود نداشته باشد آن را برابر ±30 درجه سانتیگراد در نظر میگیریم.
درزهای انقطاع:
در ساختمانهای با پلان منظمی که نسبت طول به عرض ساختمان از 3 بیشتر باشد باید با ایجاد درز انقطاع آن را به مستطیل هایی تبدیل کرد که نسبت طول به عرض آنها از 3 بیشتر نباشد.

    گرد آورنده : کارگروه مهندسی مدیریت پروژه 

 

 

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09126604171

09380213985

Alireza.shahbazkia@gmail.com


 

گروه صنعتی پارسه سازه با ۱۵ سال تجربه درطراحی و ساخت: 

 

۱. انواع سوله سنگین به صورت شیب دار معمولی یا قوسی 

۲. سوله های سبک با طراحی انحصاری بدون نیاز به فنداسیون

۳. انواع سازه های فلزی جوشی و پیچ و مهره ای

۴. انواع اسکلت های فلزی برج ها و ساختمان های عظیم جوشی و پیچ و مهره ای

۵.انواع پل های سبک و سنگین فلزی 

۶.انواع اسکلت و سازه های بتنی 

۷.فنداسیون و کلیه کارهای ابنیه 

۸.اجرای هرنوع پوشش سقف  

۹.خرید و فروش انواع سوله دست دوم

 آماده همکاری در پروژه های شما می باشد.  

 

  ( برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر محصول روی آن کلیک کنید )  

( برای اطلاعات بیشتر در خصوص هر محصول روی آن کلیک کنید ) 

 

سوله سوله سبک 

سوله سنگین                                                   سوله سبک 

 اسکلت فلزی  

سازه فلزی                                                       اسکلت فلزی

فنداسیون  سازه بتنی  

فنداسیون                                                       سازه بتنی

کانکس و کانتینر   

کانکس و کانتینر                                                  جرثقیل کارگاهی 

 اسکلت پیچ و مهره

 اسکلت پیچ و مهره ای ، سازه پیچ و مهره ای

 

 

برای توضیحات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید:

09126604171

09380213985

Alireza.shahbazkia@gmail.com


 

سایر محصولات و خدمات گروه صنعتی پارسه سازه 

 

     

خانه پیش ساخته ICF         خانه پیش ساخته LSF         خانه پیش ساخته SH 

کانکس و کانتینر  برجک نگهبانی  سوله کانکسی 

کانکس و کانتینر                       برجک نگهبانی                       سوله کانکسی 

  

تجهیز کارگاه پیمانکاران  ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پانل  کانکس دو و سه طبقه 

تجهیز کارگاه پیمانکاران         خانه پیش ساخته با ساندویچ پانل         کانکس دو و سه طبقه

 

سوله ، پوشش ، پوشش سوله ، پوشش سقف سوله ، پوشش سقف ، سقف ، سقف سوله ، پوشش سوله صنعتی ، پوشش سقف سوله صنعتی ، پوشش صنعتی ، فلشینگ ، آبرو ، نصب ، نصب پوشش سوله ، نصاب ، نصب پوشش سقف سوله ، اجرای پوشش سوله ، اجرای پوشش سقف سوله ، مجری پوشش سوله ، مجری پوشش سقف سوله ، اجرا ، مجری ، ساندویچ پانل ، ساندویچ پنل ، ساندویچ پانل سقفی ، ورق گالوانیزه ، ورق ، گالوانیزه ، شیروانی ، ورق رنگی ، ورق رنگ کوره ای ، رنگ کوره ای ، پشم شیشه ، پشم سنگ ، توری مرغی ، ماموت ، پارلو ، سوله دست دوم ، مستعمل ، دست دوم ، خرید ، فروش ، خرید سوله ، فروش سوله ، ستون ، اسکلت ، پوشش ، فنداسیون ، دفترچه محاسباتی  ، نظام مهندسی ، بتن ، بتنی ، سازه ، سازه فلزی ، سازه بتنی ، فلزی ، طراحی ، محاسبه ، نقشه ، اجرا ،  فولادی ، تیر ، خرپا ، فرم ، قاب ، ساختمان ، شرکت ، شرکت عمرانی ، عمرانی ، ابنیه ، ساختمانی ، طراحی ، محاسبه ، نقشه ، اجرا ، پیمانکار ، پیمانکاری ، پنل ، پانل ، مش بندی ، کف سازی ، بتن ریزی ، جرثقیل ، کارگاه ، کارگاهی ، پل ، استراکچر ، سبک ، سنگین ، فولادی ، جوشکاری ، کنسول ، گانت چارت ، پروژه ، بتنی ، کنترل کیفیت ، طرح جامع ، کنترل کیفی ، نظارت ، سالن ، منحنی ، شیب دار ، شیبدار ، پروژه ، اسکلت فلزی ، اسکلت بتنی ، اسکلت پیچ و مهره ای ، پیچ و مهره ای ، جوشی ، جوشکاری ، قالب بتنی ، قالب بندی ، قالب ، شمع ، شمع بندی ، شناژ ، آرماتوربندی ، آرماتور ، گروه ، گروه صنعتی ، پارسه سازه ، LSF ، WPS ، اسکلت فلزی ساخت ، اسکلت فلزی نصب ، اسکلت فلزی جوشکاری ، اسکلت فلزی جوش ، اسکلت فلزی ، اسکلت فلزی طراحی ، اسکلت فلزی جوشی ، اسکلت پیچ و مهره ، سازه پیچ و مهره ، اسکلت فلزی پیچ و مهره ، سازه فلزی پیچ و مهره ، خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، پیش ساخته پیچ و مهره ، ساختمان پیچ و مهره ، پروژه پیچ و مهره ، طراحی اسکلت پیچ و مهره ، ساخت اسکلت پیچ و مهره ، قیمت اسکلت پیچ و مهره ، نصب اسکلت پیچ و مهره ، مونتاژ اسکلت پیچ و مهره ، اجرای اسکلت پیچ و مهره ، قطعات اسکلت پیچ و مهره ، طراحی سازه پیچ و مهره ، ساخت سازه پیچ و مهره ، قیمت سازه پیچ و مهره ، نصب سازه پیچ و مهره ، مونتاژ سازه پیچ و مهره ، اجرای سازه پیچ و مهره ، قطعات سازه پیچ و مهره ، طراحی اسکلت فلزی پیچ و مهره ، ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ، قیمت اسکلت فلزی پیچ و مهره ، نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ، مونتاژ اسکلت فلزی پیچ و مهره ، اجرای اسکلت فلزی پیچ و مهره ، قطعات اسکلت فلزی پیچ و مهره ، طراحی سازه فلزی پیچ و مهره ، ساخت سازه فلزی پیچ و مهره ، قیمت سازه فلزی پیچ و مهره ، نصب سازه فلزی پیچ و مهره ، مونتاژ سازه فلزی پیچ و مهره ، اجرای سازه فلزی پیچ و مهره ، قطعات سازه فلزی پیچ و مهره ، طراحی خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، ساخت خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، قیمت خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، نصب خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، مونتاژ خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، اجرای خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، قطعات خانه پیش ساخته پیچ و مهره ، طراحی پیش ساخته پیچ و مهره ، ساخت پیش ساخته پیچ و مهره ، قیمت پیش ساخته پیچ و مهره ، نصب پیش ساخته پیچ و مهره ، مونتاژ پیش ساخته پیچ و مهره ، اجرای پیش ساخته پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته پیچ و مهره ، طراحی ساختمان پیچ و مهره ، ساخت ساختمان پیچ و مهره ، قیمت ساختمان پیچ و مهره ، نصب ساختمان پیچ و مهره ، مونتاژ ساختمان پیچ و مهره ، اجرای ساختمان پیچ و مهره ، قطعات ساختمان پیچ و مهره ، پروژه اسکلت پیچ و مهره ، پروژه ساخت اسکلت پیچ و مهره ، قیمت پروژه اسکلت پیچ و مهره ، پروژه نصب اسکلت پیچ و مهره ، مونتاژ پروژه اسکلت پیچ و مهره ، اجرای پروژه اسکلت پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته اسکلت پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته سازه پیچ و مهره ، قطعات پیش ساخته ، قطعات پیش ساخته ساختمان پیچ و مهره

تاریخ ارسال: یکشنبه 13 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 07:28 ق.ظ | نویسنده: علیرضا شهبازکیا | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد