گروه صنعتی پارسه سازه

ساخت ، نصب و اجرای سوله ، اسکلت فلزی و فنداسیون

برآورد قیمت ساخت

پروژه های انجام شده ویلا و خانه پیش ساخته